Steun deze site. Koop via deze links: Nederlandstalige bierboeken, Engelstalige bierboeken, een bierig artikel of een ander artikel van Bol.com
Het kost je niets extra.

koken & tafelen algemeen

 

mail info@hobbybrouwen.nl

Amateur-bierbrouwers "De Roerstok"

 

De Roerstok heeft ook een eigen site

Bezoek www.roerstok.nl


Naar index pagina Activiteiten van "De Roerstok"

Amateur-bierbrouwersvereniging "De Roerstok" uit Tilburg is een zeer actieve vereniging. Elke maand komt de vereniging bijeen tijdens de clubavond. Op zo'n avond worden onder andere lezingen en diapresentaties gehouden, er wordt onderling gebabbeld over de hobby en uiteraard worden er bieren geproefd. Ook kunnen de leden een keuze maken uit de vele boeken, die de bibliotheek van de vereniging rijk is. Twee maal per jaar staat de clubavond in het teken van het clubkampioenschap. De leden van "De Roerstok" bepalen dan wie voor dat jaar de titel "Beste Brouwer van de Club" verdient.

Met uitzondering van juli en augustus worden de clubavonden op elke tweede vrijdagavond van de maand gehouden.

De vereniging gaat verder regelmatig op bezoek bij bierbrouwerijen en dergelijke. Elk jaar organiseert "De Roerstok" een gezamenlijke brouwdag. Het bier dat op die dag gebrouwen wordt, wordt gedronken op de jaarlijkse feestavond, waarbij dan ook alle partners welkom zijn. Een andere activiteit waarbij alle leden met hun partners uitgenodigd worden is de jaarlijkse barbecue. Gezelligheid is een aspect van het verenigingsleven dat bij "De Roerstok" zeker niet vergeten wordt.
De jaarlijkse contributie bedraagt 40,--.

Het vergroten van de kennis over het zelfbrouwen is een belangrijk onderwerp binnen "De Roerstok". Op tal van wijzen tracht de vereniging dit doel ook te bereiken. Het uitgeven van de receptenboekjes en het geven van cursussen voor beginnende amateurbierbrouwers moeten in dit kader worden gezien.

Verder bestaat er binnen "De Roerstok" een studiecommissie en een technische commissie. De studiecommissie voert experimenten uit en probeert de in de vakliteratuur voor de professionele brouwers beschreven theorieën toegankelijk te maken voor amateurbierbrouwers. Door de technische commissie worden dezelfde doelen nagestreefd maar dan op technisch gebied.

Naar index pagina Eigen blad

Een echt paradepaardje van "De Roerstok" is het eigen clubblad. In dit blad zijn elke maand steeds interessante onderwerpen voor de amateur-bierbrouwer te vinden. Het clubblad van "De Roerstok" heeft zich het laatste jaar ontwikkeld tot een blad voor alle amateur-bierbrouwers. Naast alle leden krijgen ook de donateurs het blad elke keer weer in de bus.

Het donateurschap is een prima manier om je kennis op brouwgebied steeds te vergroten en op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van "De Roerstok". Donateur word je tegen betaling van minimaal 20,--.

Naar index pagina Belangstelling om lid of donateur te worden?

Als je zin hebt om lid van "De Roerstok" te worden kun je rustig een avondje de kat uit de boom komen kijken bij ons thuishonk in Tilburg. Degenen die kennis willen maken met het clubblad kunnen geheel vrijblijvend een gratis proefexemplaar van dit blad aanvragen door een briefje te schrijven naar "De Roerstok", Nieuwstraat 30 5021WT Tilburg.

Naar index pagina Receptenboekjes

Al een paar jaar geeft de amateurbierbrouwersvereniging "De Roerstok" boekjes uit naar aanleiding van het jaarlijks Open Nederlands Kampioenschap voor Amateur-bierbrouwers. In die paar jaar is de hoeveelheid informatie over de wijze waarop de winnende bieren gebrouwen zijn steeds uitgebreider geworden. Voor zover bekend bestaan er geen andere boeken waarin zo uitvoerig de receptuur en bereidingswijze van een aantal bieren beschreven zijn. Doordat de in deze boekjes opgenomen recepten zo gedetailleerd beschreven zijn hebben beginnende brouwers volop de gelegenheid om de kunst van anderen af te kijken.

De boekjes zijn voor "De Roerstok" samengesteld en geschreven door Jacques Bertens. Van 1985 tot 1990 was Jacques voorzitter van "De Roerstok". De laatste jaren schrijft hij regelmatig over het brouwproces in het clubblad van "De Roerstok", waarvan hij ook hoofdredacteur geweest is.  

Naar index pagina Bestellen receptenboekjes

Op dit moment zijn de receptenboekjes 1990, 1992 en 1994 verkrijgbaar.

Om in het bezit te komen van de verschillende boekjes moet je de volgende bedragen overmaken (exclusief portokosten):

1992      6,--
1994      6,--

Het bestellen van de boekjes is mogelijk via de website www.roerstok.nl/webshop.

 Indien je geld wilt overmaken voor lidmaatschap of donateurschap dien je gebruik te maken van rekeningnummer
NL06 INGB 0000 812357 ten name van "De Roerstok" te Tilburg.
 
 

Naar index pagina Kwaliteit is te proeven

Tweede druk op veler verzoek verschenen!

Op zaterdag 27 november 1999 organiseerde de "De Roerstok" in het kader van de viering van haar 3e lustrum de studiedag "Kwaliteit is te proeven". Tijdens deze dag die door een kleine honderd thuisbrouwers werd bezocht, ontvingen de deelnemers een door Theo Sonnemans en Jacques Bertens geschreven syllabus. Beide heren traden die dag ook op als gastspreker. Theo Sonnemans is vooral bekend als brouwmeester van brouwerij "Lindeboom" te Neer. Jacques Bertens geniet landelijke bekendheid als beheerder van de site Hobbybrouwen.nl, schrijver van het blad "Proost" maar vooral als medeoprichter en huisschrijver van "De Roerstok".

In dit laatste hoofdstuk worden een groot aantal stoffen besproken die in bier kunnen voorkomen. Het is de meest complete beschrijving van oorzaken van biersmaken dat tot nu toe in de Nederlandse taal is verschenen. Het A5 formaat boekjes bevat 78 bladzijden, waar door Theo Sonnemans in maar liefst 4 hoofdstukken "de flavour van het bier" wordt beschreven. Jacques Bertens beschrijft onderwerpen zoals: grondstoffen, smaakafwijkingen, smaakvocabulaire, biersmaken en bierproeven. Verder worden in het boekje ook de vragen en antwoorden beschreven die tijdens de studiedag in 1999 aan de orde kwamen. Kortom een boekje dat niet enkel en alleen leerzaam is voor de thuisbrouwer, maar waar ook de echte bierliefhebber zijn voordeel mee kan doen.

Wijze van bestellen!

Ook dit boekje kun je bestellen via website www.roerstok.nl/webshop.

De twee schrijvers van de syllabus. Links Jacques Bertens en rechts Theo Sonnemans.

 

Naar index pagina Adres

Het postadres van Amateurbierbrouwersvereniging "De Roerstok" is Nieuwstraat 30,5021 WT Tilburg Een berichtje versturen via e-mail kan via de secretaris, Huub Soemers.
e-mail: postbus@roerstok.nl
 

De clubavonden van De Roerstok vinden plaats aan de Jules de Beerstraat 6 Tilburg. f